For å jobbe mest mulig effektivt, svarer byggesakskontoret på telefon mandag og torsdag kl. 09.00- 14.00. ​
Det samme gjelder for personlig oppmøte. 
 

Tlf. Servicetorget: 32 78 93 00
Besøksadresse: Rådhusveien 1 , 2.etg, Vikersund
Postadresse: Postboks 38, 3371 Vikersund
E-post: post@modum.kommune.no