Juni 2022

Navn

Arbeidssted

Stilling

Ansatt fra

Mari Halvorsen

Flyktningtjenesten

Konsulent

01.08.2022

Aase Kristin Andreassen

Helse- og sosialetaten

Etatssjef

15.08.2022

Rune Johannessen

Flyktningtjenesten

Programrådgiver

03.08.2022

Andrea Syversen

Enger skole

Miljøveileder

01.08.2022

Mette Skistad

Modumheimen A0

Helsefagarbeider

22.08.2022

Mone Ranum

Modumheimen A0

Helsefagarbeider

01.08.2022

Torunn Kittilsen Svingen

Furulund /Ambulerende tjenester

Avdelingsleder

01.09.2022

Isa Michelle Stenberg

Badeveien bofellesskap

Sykepleier

20.06.2022

Sofie Maria Andersson

Forebyggende tjenester

Sykepleier

01.06.2022

Ulrikke Ødemark Wassend

Hjemmetjenesten

Sykepleier

20.06.2022

Christine Haakensen

Hjemmetjenesten

Sykepleier

27.06.2022

Gina Lauritzen

Modumheimen A0

Sykepleier

18.07.2022

Phornphan Khotseeha

VBD BCD

Sykepleier

07.06.2022

Kristine Birgitte Orsteen

NAV

Veileder

17.06.2022

Kristine Karlberg Sandbye

Badeveien bofellesskap

Miljøterapeut

16.05.2022

       

Hans Jørgen Kvale

Vikersund skole

Lærer

01.08.2022

Christine Krydsby

Hjemmetjenesten

Helsefagarbeider

01.09.2022

Camilla Asbjørnsen

Hjemmetjenesten

Helsefagarbeider

15.08.2022

Melissa Høgli

Bemanningssentralen undervisning

Barnehagelærer

01.08.2022

Mai 2022

Navn

Arbeidssted

Stilling

Ansatt

Henrik Karl Johan Svensson

Skolegata

Helsefagarbeider

16.05.2022

Sabrina Horgen

VBD

Assistent

01.06.2022

Samiya Said Mahamod

VBD

Assistent

01.05.2022

Camilla Bakken

VBD

Assistent

15.05.2022

Lillian Marie Kind-Synstelien

Forebyggende tjenester

Sykepleier

02.05.2022

Silje Skoie

Barnevernsleder

Kontaktperson/saksbehandler

01.05.2022

Amalie Tajet Andfossen

Modumheimen

Helsefagarbeider

10.05.2022

Marlene Hamre

Badeveien

Sykepleier

02.05.2022

Olga Alexandra Holter

Kulturskolen

Kulturskolerektor

27.04.2022

Gro-Anett Gaarud

Modumheimen

Assistent

01.04.2022

Kim Bakke

NAV

Gjeldsrådgiver

01.04.2022

Roger Fåne

Modumheimen

Assistent

01.04.2022

Karin Solumsmoen

Modumheimen

Assistent

01.04.2022

Dorina Dumittriu

Frydenberg

Sykepleier

29.04.2022

 

 

 

 

Malin Larsen

Barnas Hus

Barnehagelærer

01.08.2022

Trym Ødegaard Tanbergmoen

Kommunal avløp teknisk

Ingeniør

27.06.2022

Katrine Antczak Bjerregaard

Vikersund Skole

Lærer

01.08.2022

Marlene Gommesen

Enger Skole

Lærer

01.08.2022

Lisbet Plassen

Stalsberg Skole

Lærer

01.08.2022

Kristoffer Kjos

Buskerud Skole

Lærer

01.08.2022

Mahesh Raj Badu

Buskerud Skole

Lærer

01.08.2022

Kristina Wallestrand

Enger Skole

Lærer

01.08.2022

Gro Inger Balsnes

Vikersund Skole

Lærer

01.08.2022

Trine Nyhus Kleiv

Nordre Modum ungdomsskole

Lærer

01.08.2022

Mars 2022

 

Navn

Arbeidssted

Stilling

Ansatt

 

Ine Strand Caspersen

Ungdomsrommet Vikersund

Klubbarbeider

08.03.2022

 

Marte Dannemark Norman

NAV

Gjeldsrådgiver

01.03.2022

 

Andrea Weisten Rundhaug

NAV

Veileder sosiale tjenester

01.03.2022

 

Stein Roness

Forebyggende tjenester/fam.team

Familieterapeut

01.03.2022

 

Elin M. Adolfsen

Bemanningssentral undervisning

Miljøveileder

10.03.2022

 

Line Bøyeie

Hjemmetjenesten

Sykepleier

01.03.2022

 

Milos Ristic

Badeveien

Helsefagarbeider

01.03.2022

 

Ann-Helen Olsen

Skolegata

Helsefagarbeider

01.03.2022

 

Kesia Zissis Gautun

Dokumentsenteret

Konsulent

01.03.2022

 

Februar 2022

Kjersti Ervik Nilsen

A-1 og A-2

Helsefagarbeider

01.03.2022

Mia Charlotte Svanberg

Areal og Landbruk

Konsulent

01.02.2022

Aina Iversen

Frydenberg

Assistent

01.02.2022

Zeliha Mehmed

A-1 og A-2

Assistent

24.01.2022

Tanja Jeanette Lyder

A-3 og A-4

Assistent

01.02.2022

Marielle Juni Vermedal

Skolegata

Assistent

01.02.2022

Sylwia Dabrowska

A-3 og A-4

Helsefagarbeider

03.01.2022

Linda Thorud

A-3 og A-4

Assistent

03.01.2022

Januar 2022

Ansatt

Enhet

Stilling

Ansatt

Endringstype

Silje Nedberg

Furulund /ambulerende tjenester

Fagarbeider

10.01.2022

Ny ansatt

Linn Malin Astrid Brunzell-Ødegård

Furulund /ambulerende tjenester

Helsefagarbeider

10.01.2022

Ny ansatt

Live Midtskogen

Brunes Naturbarnehage

Barnehagelærer

31.01.2022

Ny ansatt

Lina Nymo

Barnevernsleder

Kontaktperson

24.01.2022

Ny ansatt

Lina Skatvedt

Frydenberg

Spesialsykepleier

01.02.2022

Ny ansatt

Vivian Nygård Slettebråten

Frydenberg

Helsefagarbeider

21.02.2022

Ny ansatt

Ine-Marie Ripe

Badeveien A

Vernepleier

03.01.2022

Ny ansatt

Gina Alipian Nilsen

VBD Gammel del BC

Assistent

03.01.2022

Ny ansatt

Agata Babul

Tun tilrettelagte tjenester

Assistent

21.12.2021

Ny ansatt

Karoline Askildsen

Barnevernsleder

Kontaktperson

15.01.2022

Ny ansatt

Malin Aronsen Sletaker

Badeveien A

Helsefagarbeider

01.01.2022

Ny ansatt

Natalia Sadowska

A2

Assistent

10.12.2021

Ny ansatt

María Laura Morales Alvarez

A1

Assistent

17.12.2021

Ny ansatt

Geir Bergan

Tun tilrettelagte tjenester

Assistent

22.11.2021

Ny ansatt

Leif Kristian Kongstein

Modum Arbeidssenteret

Spesialvernepleier

03.01.2022

Ny ansatt

Anette Bjerke

Barnevernsleder

Kontaktperson/fam.terapeut

05.01.2022

Ny ansatt