Per 22 .juni er 40 ukrainske flyktninger bosatt i Modum
I løpet av sommeren er det forventet 14 plasseringer til i Modum kommune.

Modum kommune har tatt på seg å bosette 90 flyktninger