Kommunens arealplanlegging omfatter arbeidet med kommuneplanens arealdel, arealbaserte kommunedelplaner, arealbaserte temaplaner, egne reguleringsplaner og behandling av private reguleringsplaner.

Detaljreguleringsplaner er en kommunal plantype som kan utarbeides av andre enn kommunen, som staten, fylkeskommunen eller av private aktører. Denne plantypen er derfor spesielt omtalt her. Øvrige arealbaserte kommunale planer gjennomgår sammenliknbare prosesser.