Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet  (DSA) følger nøye og tett med på situasjonen i Ukraina. DSA har gode varslings- og overvåkingssystemer som vil fange opp eventuell radioaktiv forurensning i luft over Norge. DSA har også tilgang til måledata over hele Europa gjennom europeiske avtaler. 
Du kan lese mer om hvordan DSA oppfatter situasjonen på deres nettsider her 

Ved fare for radioaktiv forurensning, vil du få nærmere informasjon om hva du skal gjøre fra ansvarlige myndigheter. (på samme måte som under korona-pandemien) DSA har en egen informasjonsside om hva du selv kan gjøre.
Trykk her for å komme til denne siden