Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Translate

.:

Servicetorget har  åpent hverdager 08.30-14.00. Dette gjelder også kommunens hovednummer 32 78 93 00

Barn og unges oppvekstvilkår

Noe av det viktigste som kan gjøres i Modum er å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge. Et godt fundament for å mestre livet videre vil gjøre Modumsamfunnet bedre. Det er mange faktorer som påvirker oppvekstmiljøet. Det skal legges til rette for at de som står barn og unge nærmest, familien og nære relasjoner, har enkel tilgang på veiledning og bistand. Samtidig har Modum kommune ansvar for viktige universelle tilbud og arenaer, fra barnet er i mors mage til de er voksne. Alle får tilbud om helsetjenester, de aller fleste går i barnehage, og alle barn og unge har rett og plikt til å gå på skole. Noen har behov for målrettede tilbud i kortere eller lengre perioder av oppveksten. Målsetningen med dette strategiarbeidet har vært å etablere viktige prinsipper – et felles tankesett – knyttet til barn og unges oppvekst. Dette dokumentet viser retning for hvordan Modum kommune i de kommende årene skal arbeide med barn og unges oppvekstsvilkår. Visjonen for arbeidet er at Modum kommune skal bidra til «en oppvekst for livsmestring».

Plan for barn og unges oppvekstvilkår finner du her

En handlingsveileder for ansatte som jobber med barn (Fra bekymring til handling - BIR)