Nettside23

Om barnehagen

I barnehagen vår er leiken viktig og er en stor del av barnas hverdag. I leik kan barna selv velge hva de vil leike, og hvem de vil leike med. I et leke felleskap legges grunnlaget for barns vennskap med hverandre. Å få delta i leik og å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. Det er i samhandling med andre at grunnlaget for læring og mestring skjer. Det å styrke barnets mestringsfølelse i ulike aktiviteter vil vi ha fokus på. Da blir den voksnes rolle viktig, enten som støttespiller, igangsetter, observatør eller deltager på barnas premisser. Vi mener voksne viser respekt for barn og tar barn på alvor ved å være tilstede i leiken, legge til rette for og gi tid for leik. Vi skal legge til rette for de gode opplevelsene som leiken gir, som igjen danner grunnlag for nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst.

Avdelingene

Askeladden
Avdeling Askeladden er for barn fra 2 til 6 år.

Tyrihans
Avdeling Tyrihans er for barn fra 2 til 6 år.

Veslefrikk
Avdeling Veslefrikk er for barn fra 1 til 3 år.

Visjon og verdier

Vår visjon: Leke, utvikle, mestre. I vår barnehage er voksne støttende, engasjerte og nysgjerrige, og vi har fokus på visjonen i hverdagen vår. 

Vårt mål: 

Vi er opptatt av å styrke sosial kompetanse, og ha fokus på lek. Dette gjøres gjennom tema, samlingsstunder, barns medvirkning, turer, aktiviteter, her-og-nå øyeblikk, gode møter, barns opplevelser gjennom øvelse, erfaringer og mestring. Dette foregår sammen med støttende og reflekterte voksne som regulerer seg til barnet og gruppen.