Fra 1. januar 2018 ble  borgerlig vielse overført  fra tingretten til kommunen. Da kan dere gifte dere på rådhuset. Å gifte seg i rådhuset er gratis for kommunens innbyggere.

Vigslene foregår hovedsakelig innenfor kommunens ordinære åpningstid. Vigsel kan også foregå på lørdager, men bør da avtales minst to måneder før.

Selve vielsen skjer i rådhuset eller i kulturhuset. Den kan gjennomføres på annet sted, men da etter særskilt avtale.
Ved vigsler utenom ordinær åpningstid og på annet sted enn rådhuset, kan kommunen kreve å få dekket eventuelle merkostnader.

Modum kommune kan også vie innbyggere fra andre kommuner. Hvis ingen av brudefolkene har bostedsadesse i Modum, koster vielsen tilsvarende møtegodtgjørelse for folkevalgte. Modum kommune kan da også kreve at brudefolket dekker ekstrakostnader for vielser utenfor vanlig vielsessted. 

Planlegger dere bryllup?
Før ekteskapet kan inngås, må vilkårene i ekteskapsloven prøves. Det er Skatteetaten som kontrollerer at ekteskapsvilkårene er til stede.
Dersom vilkårene for ekteskap er oppfylt, utstedes en prøvingsattest. Denne er gyldig i fire måneder.
Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til Skatteetaten.

Fra juni 2018 kan dere søke om prøving av ekteskap digitalt.
Mer informasjon finner dere her: https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/ekteskap/ekteskap/

Etter mottatt prøvingsattest kan dere enten sende denne videre i Altinn eller levere en papirutskrift til: Modum kommune, postboks 38, 3371 Vikersund
Du kan også levere dokumentene i en lukket konvolutt i servicetorget på rådhuset.
Husk å merke konvolutten tydelig med ordet 'vigsel'.

Bestille vielse
Borgelig vielse bestilles ved å sende e-post til: vigsel@modum.kommune.no 
Vi trenger:
Kontaktinformasjon (e-post og telefonnummer)
Ønsket tidspunkt for vielse

Bekreftelse
Etter at vi har mottatt prøveattest, vil dere motta en endelig bekreftelse på dato for vielsen.

Seremonien
Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer. 
Selve seremonien varer i 10–15 minutter
Brudeparet blir sammen med gjestene vist inn i vigselsrommet. Vigsleren leser det borgerlige vielsesformularet. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklæres dere for rette ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren en vielsesmelding.
Det er viktig at brudeparet og vitnene har med legitimasjon.

Eventuelle tekst eller musikkinnslag, samt pynting av lokalet, gjøres og bekostes av brudeparet.

I etterkant av seremonien utsteder kommunen ved behov, en midlertidig vielsesattest til brudeparet.
Endelig vielsesattest vil bli ettersendt fra folkeregistermyndigheten.

Språk
Vielsen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må brudeparet selv sørge for tolk.