Om barnehagen

Med ”moane” som nærmeste nabo har vi et flott turterreng som byr på varierte aktiviteter i de ulike årstidene. Her finnes gode sykkelstier, mye bær, variert terreng, skiløype og akebakke. En liten sykkeltur eller gåtur unna, finner vi Modum Bad med blant annet ”det sorte hav”, Olavskirken og Kilden barnehage. Dette er steder vi besøker jevnlig. 

Vi har en flott lekeplass i skogen med blant annet to lavvoer og bålplass. På barnehagens uteområde er det varierte lekeapparater, gapahuk og gressbane. 

Avdelingene

Tussetrolla
Tussetrolla er en 1-2 års avdeling, holder til i 1. etg.

Mosatrolla
Er en 2-6 års avdeling, holder til i 2. etasje.

Fjelltrolla
Fjelltrolla er en 2-6 års avdeling, holder til i 2. etasje.

Noen ganger er det nødvendig med annen alderssammensetning sett ut ifra søkermassen, dette gjelder alle avdelingene. 

Visjon og verdier

Vår visjon: Leken, nær og raus – enherligbarndom. 
De voksne er barnehagens viktigste kvalitet og skal jobbe for å fremme gode relasjoner i alle menneskemøter. 

Vårt mål: Barna skal få en aktiv hverdag hvor alle opplever tilhørighet, mestring og glede.

Vi er opptatt av å gi barna varierte erfaringer gjennom lek, styrke barnas sosiale handlingskompetanse og kommunikasjon. Dette gjør vi bl.a. gjennom varierte lekeopplevelser, temaarbeid, barns medvirkning, turer i nærmiljøet til alle årstider og i all slags vær, her-og-nå-øyeblikk og barns mestring. Dette foregår sammen med støttende og reflekterte voksne som regulerer seg til barnet og gruppen.