Dagsenteret har noen faste aktiviteter: Sangstund to ganger  i uka, trim, boccia, bingo og quiz. I tillegg er det mulighet for å holde på med diverse håndarbeid, vev og sløyd for de som ønsker det.
 
Gavebutikk Konvallen er en gavebutikk som drives av frivillige. Der selges produkter som er laget av trygdede og pensjonister i Modum.
 
Vi har egen bil til transport for de som har behov for det. Brukerne hentes på morgenen og kjøres hjem på ettermiddagen.  Transport krever vedtak fra kommunen. Rullestol og rullator er ingen hindring. Vi serverer frokost, formiddagskaffe og middag under oppholdet.

Dagsentertilbudet blir fakturert av Modum kommune.