I Modum kommune tilbys det konserter/arrangementer i regi av Den kulturelle spaserstokken ved følgende institusjoner:

  • Modumheimen
  • Vikersund bo- og dagsenter
  • Tun rehabilitering Frydenberg 
  • Geithus bofellesskap
  • Modum Frivilligsentral

NB! Vanligvis er konsertene åpne for alle, men grunnet covid-19 er konsertene ved institusjonene kun for de som bor ved den enkelte institusjon. Unntaket er konsertene som avholdes på Modum frivilligsentral. Disse er åpne for alle og gratis, men billetter må bestilles i forkant. Mer informasjon om vårens to konserter finner du her:

21. mai: "Hurra Hurra Hurra" med Tom Are Skinstad og Alex Snyder

11. juni: "Genser'n te'n Johansen" med Helge Sveen

Modum kommune samarbeider med kommunene Sigdal og Krødsherad om Den kulturelle spaserstokken. Prosjektet er støttet av Viken fylkeskommune.

Kontaktperson for Den kulturelle spaserstokken: Ulla Elisabeth Dahlum tlf: 32 78 94 39