Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Translate

.:

Servicetorget har  åpent hverdager 08.30-14.00. Dette gjelder også kommunens hovednummer 32 78 93 00

Eierskapsmeldinger

Det er betydelige verdier og samfunnsoppgaver som blir forvaltet i kommunens selskap, stiftelser, foretak og gjennom ulike samarbeidsformer. Målet med eierskapsmeldingen er å gi en systematisert oversikt over alle selskaper som Modum kommune har eierinteresser i samt drøfte kommunens ulike motiv for å opprette eller delta i selskap. Videre skal eierskapsmeldingen gi retningslinjer for kommunens eierstyring. Kommunen har også et kontroll- og tilsynsansvar overfor eierinteressene i de ulike selskapene.