Stiftelsen Guts og UDI har skrevet kontrakt om etablering av et akuttmottak på Ødegården, ved Brunes i Vikersund.
Dette for å kunne ta imot inntil 110 ukrainske flyktninger, og er beregnet som et mottak inntil de får mer permanente opphold i kommuner.

Tirsdag 18 april møtte rådmann, ordfører og andre representanter fra Modum kommune ledelsen i Guts for å bli orientert, og å avklare forventninger og ansvar for kommunale bidrag.
Mottaket skal etter planen starte opp sin virksomhet 7. juni