Tjenesten i Modum kommune

Flyktningtjenestens hovedoppgave er løpende bosetting og introduksjonsprogram for flyktninger

Flyktningtjenesten bosetter flyktninger med oppholdstillatelse, etter avtale med integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Tjenesten har ansvar for etablering og informasjon for å sikre en god start for flyktninger i kommunen.

Introduksjonsprogrammet for flyktninger består i hovedsak av norskopplæring og samfunnskunnskap på Modum voksenopplæring, samt språkpraksis og andre yrkesrettede tiltak. Målsettingen med programmet er at den enkelte flyktning kvalifiseres til selvforsørgelse i form av jobb eller videre utdanning.

Flyktningtjenesten jobber i team – Bosetting, Kvalifisering, Oppfølging og Bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger.