Alle som skal kjøpe og bruke plantevernmidler må ha autorisasjonsbevis. 

For å få autorisasjonsbevis må en være fylt 18 år og ha gjennomgått et obligatorisk kurs og bestått eksamen/oppgave. I tillegg må det dokumenteres yrkesmessig behov for kjøp og bruk av plantevernmidler. 

Autorisasjonskurs er det Norsk Landbruksrådgivning Østafjells som holder. 

Du kan lese mer om autorisasjonsordningen her