Tilbud

Ta kontakt vis du har behov for informasjon, råd eller veiledning angående deg og din helse.

Åpningstider mandager og torsdager kl 13.30 – 15.30, stengt i skoleferier. Tilbudet er gratis.

Vi holder til på Åmot helsesenter - helsestasjonen (inngang oppe og nede, på baksiden). 

Her jobber helsesykepleier (mandag og torsdag), jordmor (mandag og torsdag), lege og fysioterapeut (torsdager)

 

Følg oss på facebook: Helsestasjon for ungdom – Modum