Husbanken har tre støtteordninger:
- Bostøtte  
- Startlån
- Grunnlån

Gå til Husbanken.no for mer informasjon og søknadsskjemaer

Det er også mulig å få hjelp av en egen veileder i Modum for Husbankens støtteordninger. Se kontaktinfo til høyre på siden