Elevenes digitale enheter

Modumskolen benytter iPad på 1. til 4. trinn, og PC på 5. til 10. trinn. 

Skoleåret 2020-2021 er det dekning 1:1 med digitale enheter.

Låneavtale for iPad og PC i Modumskolen

Book Creator

Book Creator er en app for å lage sammensatte tekster som en elektronisk bok. Book Creator er en produksjonsapp som for elevene som er meget enkel å bruke og gir fine bøker som resultat.  

I Book Creator kan det settes inn bilder, tekst, film, tale, musikk og hyperlenker. En elektrisk bok kan være til god hjelp for en elev som sliter med lesing og skriving, kan få hjelp til avkoding og også få støtte i bilder til å hente meningen ut av teksten. I boken får du lest opp teksten med syntetisk tale, men du får også lest opp hele boken ved å trykke på «Read to me», og presentasjonen kan lagres som film.

Les mer om Book Creator her

Microsoft 365

Microsoft 365, med hovedvekt på appene Teams og OneNote, er digital læringsplattform for elever på 5. til 10. trinn i Modumskolen.

Alle elever og ansatte i Modumskolen har tilgang til Microsoft 365 og apper som Word, PowerPoint, Excel, Teams og OneNote. Appene kan åpnes rett i en nettleser, eller lastes ned på en smarttelefon, nettbrett, Mac eller PC.

Ved hjemmeundervisning, brukes en tilpasset versjon av Teams på 1. til 4. trinn.

Logg inn her

Multi Smart Øving

Multi Smart Øving fra Gyldendal benyttes av alle barneskolene i kommunen. Elevene logger inn med Feide.

Multi Smart Øving er et digitalt læremiddel som brukes til å øve på faktakunnskaper, ferdigheter og grunnleggende begrepsforståelse. Det er algoritmebasert og adaptivt – det vil si at eleven får oppgaver og utfordringer tilpasset sitt nivå.

Logg inn i MSØ her

Les mer om Multi Smart Øving her

Salaby

Salaby benyttes av alle barneskolene i kommunen. Elevene logger inn med Feide.

Salaby er et digitalt læringsunivers for barnehage og barnetrinnet. På Salaby.no finner du en mengde ressurser i alle fag på alle trinn i grunnskolen. Salabyredaksjonen utgjør et kreativt miljø i Gyldendal. Her jobber pedagoger, designere, illustratører, programmerere og tekstforfattere tett sammen for å nå en felles målsetning om at læring skal være gøy.

Logg inn i Salaby her

Les mer om Salaby her

Showbie

Showbie er digital læringsplattform for 1. til 4. trinn i Modumskolen. Elevene logger inn med Feide.

Med Showbie kan lærer opprette digitale klasserom, dele oppgaver, planer, gjøremål, mapper og vurderinger til elevene.  

Elevene får tilbakemelding enten muntlig eller skriftlig på arbeidet de har gjort. Det åpner opp for mer dialog i selve læringsprosessen. 

Lærer kan opprette egne grupper i tillegg til klasser og er fin å bruke til bla intensive lesekurs.

Logg inn i Showbie her

Les mer om Showbie her

Skoleskrift 3

Skoleskrift 3 er et skriveprogram, et tastelydsprogram med talesyntese som leser innleste bokstavlyder og ord når elevene skriver. Når bokstavlyden trykkes ned, høres bokstavlyden samtidig. Talesyntesen leser opp ordet når en trykker på mellomromstasten, og hele setningen ved skilletegn. Bokstavene på skjermen ser ut som de bokstavene en lærer seg å skrive for hånd.  

Appen er et godt verktøy som kan benyttes i lesemetodikken «Skrive seg til lesing med lydstøtte» (STL+).  

I Skoleskrift 3 kan man legge inn bilder til teksten som skal skrives.

Les mer om Skoleskrift her

Les mer om STL+ her