Om barnehagen

Vi har gangavstand til sentrum og alle fasiliteter som finnes der, som blant annet fotballbane, butikker, skole og Modumheimen. 

Vi har et stort og kupert uteområde som gir barna mulighet til motoriske utfordringer og god plass til lek og moro. 

Egen gapahuk på inngjerdet område i barnehagen gir muligheter til en kort skogstur også for de aller minste. 

Avdelingene

Junibakken
Avdeling Junibakken ligger i nord og er i utgangspunktet en avdeling for barn i alderen 3-6 år. Gruppesammensettingen kan variere fra år til år. Junibakken samarbeider mye med og har felles kjøkken med Saltkråkan.

Katthult
Avdeling Katthult ligger i sør og er i utgangspunktet en avdeling for barn i alderen 1-3 år. Noen år er det behov for å ha en annen alderssammensetning på avdelingen. Avdelingen samarbeider mye med avdeling Villekulla. De har felles kjøkken.

Saltkråkan
Avdeling Saltkråkan ligger i nord og er i utgangspunktet en avdeling for barn i alderen 3-6 år. Gruppesammensettingen kan variere fra år til år. Saltkråkan samarbeider mye med og har felles kjøkken med Junibakken.

Villekulla
Avdeling Villekulla ligger i sør og er i utgangspunktet en avdeling for barn i alderen 1-3 år. Noen år er det behov for å ha en annen alderssammensetning på avdelingen. Avdelingen samarbeider mye med avdeling Katthult. De har felles kjøkken.

Visjon og verdier

Vår visjon: Menneskemøter med hjertet
Vi ønsker å strekke oss mot at i alle møter vi har i løpet av en dag skal vi ha med oss varme, raushet, empati og anerkjennelse.  Alle i barnehagen skal oppleve seg ønsket, betydningsfull og verdifull.

Våre viktigste verdier: Tilhørighet, kjærlighet og respekt
Vi er opptatt av relasjonskompetanse og vi tenker at god relasjonskompetanse er avgjørende for å skape en god barnehage. Ingenting er så viktig for kvaliteten som vår evne til å etablere positive, sensitive samspill der det enkelte barnet blir forstått og møtt. Vi vil bidra til at barna utvikler sosial og emosjonell kompetanse via samspill, fellesskap og vennskap, med særlig fokus på tilhørighet.