Kommunestyret vedtok mandag 21. mars  å godta IMDIs  (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) anmodning om å ta imot og bosette 90  flyktninger.
Tidligere er det vedtatt bosatt 16 flyktninger fra andre land.

Vi arbeider nå med å forberede bosetting. Dette i form av blant annet boligtilbud, helsehjelp, samt skole- og barnehagetilbud  

Her kan du lese på UDI sine sider