Om barnehagen

Nærmiljøet vårt gir oss mange muligheter til aktiviteter av ulike slag. Vi er mye ute, i all slags vær, og bruker nærmiljøet vårt aktivt. Vi er ofte på skogturer, besøker Landbruksskolen, Blaafarveværket, bygdas kirke, Buskerud skole, Haugfoss idrettsplass.

Avdelingene

Rimeroa
Rimeroa er en avdeling for barn i alderen 0-3 år

Bokstavkroken
Bokstavkroken er en avdeling for barn i alderen 2-6 år

Tellestua
Tellestua er en avdeling for barn i alderen 2-6 år

Alderssammensetningen kan variere noe fra år til år, sett ut ifra søkermassen. Dette gjelder alle avdelingene.

Visjon og verdier

Vår visjon: Varme hjerter - gode hverdager
Med visjonen menes at personalet skal møte hvert barn med varme, omsorg, raushet og med et åpent og anerkjennende blikk. Vi bestreber hele tiden gode hverdager med meningsfylt innhold, aller først for barn, men også for voksne. Vi ønsker at foreldre og foresatte skal kjenne barnehagen som et trygt og godt sted å være, der barnet opplever gode relasjonelle bånd, mestring og inkludering. Hver dag skapes gode menneskemøter, livsmestring og stimulering til læring for hvert enkelt barn og voksen.

Våre kjerneverdier: Inkludering, humørfylt og relasjonell
Vi har utarbeidet et sett med kjerneverdier som skal kjennetegne oss i vårt daglige arbeid med barn, foreldre og kollegaer. De skal ligge til grunn for det vi gjør gjennom barnehagehverdagen.

Inkludering: Gjennom allsidig, variert og tilpasset aktivitet. Inkludering skjer gjennom medvirkning i barnehagehverdagen der barnet gis mulighet til å påvirke sin hverdag, og der voksne er flinke til å lytte. For å inkludere barn, må vi ta barnas initiativ. Vi må se til at barnet er trygt og vi må lytte til barnet. Slik skaper vi en prosess som er god for barnet.

Humørfylt: Godt humør er viktig, og en humørfylt hverdag der barnet møter voksne som er lett til sinns skaper åpenhet, trygghet og godhet. Det er viktig å tøyse og tulle med barn, men viktig å ikke le av dem. De voksne må være på barnas nivå hva vitser og gåter angår, og prøve å forstå barnekulturen. Slik kan man skape vennskap og gode relasjoner.

Relasjonell: En relasjonell hverdag er eller kan være avgjørende for noen barn. At voksne smiler varmt til barnet skaper trygghet og fremmer det relasjonelle mellom barnet og den voksne. At barn kan leke sammen i god relasjon og sammen skape magi, gir både lykkelige barn og en god og trygg barndom. At barn og personalet sammen kan le, og at personalet har en god relasjon seg mellom gir stor gevinst til barnet. I en trygg relasjon kan barnet styrke «jeg»’et. I en trygg relasjon vil barnet utfordre, og den voksne vil være til stede for barnet. For å skape disse trygge relasjonene trenger vi en varm og nær voksen som ser barnets behov. Barnet trenger en voksen som tør å by på seg selv, og som møter barnet i barnets følelser gjennom å se, lytte, bekrefte og anerkjenne.