Fremdriftsplan

Consto Anlegg Øst AS er totalentreprenør i prosjektet. Anleggsarbeidene starter høsten 2020 og er planlagt ferdigstilt innen høsten 2022.
Gammel bru vil være i åpen for ferdsel frem til ny kjørebru er åpnet for trafikk.

Fase1.JPG
fase 2.JPG
fase 3.JPG
Fase 4.JPG

Kontaktopplysninger

                                                                                                                            Rollebeskrivelser

Rolle Navn Tittel
Prosjekteier ( PE) Harald Silseth Teknisk sjef
Prosjektleder (PL) Tomm Kristiansen Veiansvarlig 
Ass. prosjektleder (Ass.PL) Erik Bjerke Fagleder prosjektering
Byggeleder (BL) Tore Askildsrud) Innleid fra WSP Norge