modumheimen høyde.jpgDet nye tilbygget er på 8.300 kvadratmeter fordelt på fem etasjer, og inneholder foruten lindrende enhet også fire sykehjemsavdelinger med i alt 72 sykehjemsplasser. Hver etasje har store sanseterrasser. I tillegg kommer en skjermet sansehage som beboerne kan sluses ut i via en egen heis. Det er felles parkområde rundt byggene. Nybygget er tilknyttet den eldre delen av Modumheimen via en gangbro.

De eldste byggene har gjennomgått en omfattende rehabilitering. Det eldste bygget fra 1957 inneholder kantine, kontorarealer og dagsenter for demente. Bygningsdelen fra 1977 er totalrehabilitert og inneholder totalt 24 nye beboerrom, alle med samme høye standard som beboerrommene i nybygget.
Det er nye oppholdsrom og enerom med eget bad og toalett, takheiser og spesialinnredning med høydeinnstilling av toaletter og vaskeservanter. Totalt rehabiliteringsareal utgjør cirka 4 000 kvadratmeter.

Velferdsteknologien inkluderer pasientsensorer ved sengene, adgangskontroll med soneinndeling for beboerne. Et elektronisk pasientjournalsystem vil være på plass i hvert beboerrom, som skal bidra til å gi ansatte tilgang til nødvendig og relevant informasjon.

Nybygget ble tatt i bruk 5. september i 2017, I det gamle bygget ble avdeling 4 ble i åpnet oktober 2019.  Nå er sykehjemmet komplett med 96 plasser til bruk for Modums befolkning.