administrasjon.png
Rådmannen er kommunes øverste administrative leder. Kommunen er organsiert under fem etater. 
Rådmannens ledergruppe består av ledere for disse etatene, samt personalsjef og økonomisjef.