Bruk av hjemmekontor, hvordan logge på kommunens systemer 

For å kunne logge deg på kommunens ressurser hjemmefra så trenger du en VPN-klient (Global Protect). Denne kan du få installert ved å sende en henvendelse til Helpdesk@modum.kommune.no. Vi installerer klienten via fjernstyring av PC`en.

Når VPN-klienten er installert, og du er pålogget, så kan du bruke kommunens ressurser som om du var på kontoret.