Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Translate

Psykisk helse- og rusarbeid

Lokalt rus- og psykisk helsearbeid skal bidra til flere friske leveår for befolkningen og redusere negative konsekvenser av rusmiddelbruk og psykiske helseproblemer for den enkelte, for tredjepart og for samfunnet. Arbeidet skal bidra til å bedre levekårene for personer som har rusmiddel- eller psykiskhelseproblem, forebygge og redusere problemutviklingen og fremme mestring av eget liv. (Sammen for mestring, IS-2076, Helsedirektoratet).

I Modum kommune er det kommunale rus- og psykisk helsearbeidet for voksne (ved siden av Rask Psykisk helse) lagt til Mestringsenheten. Mestringsenheten består av rus- og psykiskhelseteam, tverrfaglig sammensatt, med god kompetanse på rus- og psykisk helsearbeid. Ved siden av ambulerende tjenester til enkeltpersoner drifter enheten ett aktivitetssenter (Ludohuset) en bolig for mennesker med psykisk lidelse (Geithusberga) og ett lavterskeltilbud (Åpent hus) for mennesker i aktiv rus.

Avdelingsleder: Bodil Johansen
Telefon: 904 14 504
Adresse: Geithusberga 4, 6 og 8

For å motta tjenester fra Mestringsenheten må det søkes via Saksbehandlerenheten.