Vi ber  alle ukrainerere som allerede har ankommet Modum tar kontakt, slik at vi hele tiden har oversikt over det totalte antallet. 
Flyktningene vil da også bli veiledet hvordan de skal forholde seg videre.

Og vi ber alle moinger som har kontakt med allerede ankomne flyktninger bistå med dette

Tlf 415 43 076 (Flyktningtjenesten)