SFO er et tilbud på alle barneskoler før og etter skoletid. Tilbudet er for barn på 1. til 4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1. til 7. årstrinn.

  • Daglig åpningstid er før og etter skoletid fra klokken 06:45 til 16:30.
  • SFO er stengt julens (inkludert julaften) og påskens virkedager.
  • SFO er stengt 4 uker i løpet av sommerferien.
    • 2021 til 2025: Uke 27, 28, 29 og 30.
  • Det gjennomføres 5 planleggingsdager  i løpet av et år.
  • SFO bruker Transponder meldingsbok til kommunikasjon med foresatte.

Søknad om plass ved SFO og foreldrebetaling er beskrevet under sidene for barnehage

SFO-tilbud for elever på 5.-7.trinn med særskilte behov

Opplæringsloven §13-7: «Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn».

"Barn med særskilte behov" defineres i Modum kommune som barn med behov for langvarige- og koordinerte helse- og omsorgstjenester, eller barn som fyller kriteriene for skoleplass ved Avdeling Blå. Barn som oppfyller disse kriteriene kan få innvilget SFO-plass på 5.-7.trinn.

Kommunens plikter etter bestemmelsen er begrenset, og den gir ikke eleven rett til en SFO-plass. Det er ikke krav om bestemt antall plasser for denne elevgruppen eller krav om at alle skoler skal tilby plasser til denne elevgruppen.

For barn på 5.-7.trinn med særskilte behov skal plassen være gratis.

Søknad sendes til skolen barnet går på, og det er skolen som behandler søknaden.