Skolestart 2022

Skolestart 6-åringer – Skoleåret 2022/2023

I oktober 2021 får alle barn født i 2016 brev om innskriving til 1.trinn høsten 2022.

Brevene sendes ut som digipost. Foreldrene får varsel om dette via sms/epost. For de som ikke får åpnet brev via digital postkasse, vil det etter hvert komme som brev i postkassen.

Alle barn som bor i Modum kommune, eller som flytter hit innen skolestart, skal begynne på skolen onsdag 17.august 2022.
Innmelding skjer ved utfylling av elektronisk skjema:

Link til skjema innmelding i 1 trinn (pålogging med bank ID)

Frist for innmelding: 12.11.2021

Dersom dere vet at dere skal flytte før høsten 2022, oppgis ny adresse ved innmeldingen. Enkeltvedtak om skoleplass barneskole og ungdomsskole fattes av rektor innen januar 2022.

Skoleplass ved annen skole enn nærskolen

Opplæringsloven §8-1:
«Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen har.»

Dersom dere ønsker å søke barnet inn på en annen skole enn den skolen barnet sokner til, må dere søke om skolebytte via elektronisk skjema.

Søknad om bytte av skole internt i Modum kommune  

Modum kommune tildeler skoleplass i henhold til kommunens skolekretsgrenser. Skolebytte innvilges kun i særskilte tilfeller.

Grunnskolekretser

Her er grunnskolekretsene for barnetrinn og ungdomstrinn.

Barneskolekrets

Ungdomsskolekrets

Overgang barnehage-skole

Foresatte vil motta informasjon fra skolen angående overgang barnehage-skole. Det blir både myk skolestart og foreldremøte i løpet av vårhalvåret.