Kulturskoleadministrasjonen er tilgjengelige mandag til fredag fra 09.00 - 15.00 i kulturskolens lokaler!

Elevavgift er 1550 kroner per semester for musikkundervisning, og 1800 kroner for danseundervisning.

Søskenmoderasjon :
25 prosent  moderasjon rabatt for søsken 
Søskenmoderasjon gjelder kun et fag per elev.

Kulturskolen sender ut fakturerer tre ganger hvert semester, etter at undervisningen har startet opp.
Innmeldingsskjema finner du under skjemaer nederst på siden.

Vær oppmerksom på at kulturskolen følger samme plan for skoleåret som grunnskolene i Modum når det gjelder ferie og fridager.