Skolekorpsene i Modum samarbeider med kulturskolen om musikantenes instrumentopplæring.
Det søkes om plass på samme måte som til en vanlig plass i kulturskolen. (Se innmelding elektronisk søknadsskjema her på nettsiden).

Søkeren blir tatt opp i kulturskolen og får eget svarbrev fra kulturskolen med navn på lærer og tid/sted for undervisningen. Undervisningen blir gitt en gang pr. uke individuelt eller i gruppe.

Kontaktinfo for de ulike skolekorpsene finner du under.

Åmot Jente og Guttekorps

Wencke Aase tlf 415 52 694 eller wck.aase@gmail.com
For mer informasjon og pris kontingent se: https://www.facebook.com/aamotjenteogguttekorps/

Vikersund Junior Musikkorps

May Ingela Hope: tlf 975 36 676 eller m-inhop@online.no

Stalsberg skole musikkorps

Kristin Svendsen 

tlf 472 61 912 eller kristinsvendsen@hotmail.no