I lys av situasjonen i Ukraina får vi en del spørsmål om tilfluktsrom i Modum. 

I Modum kommune er det ikke offentlige tilfluktsrom. Kommunen har selv 12 tilfluktsrom som ligger i ulike formålsbyg, altså skoler, sykehjem osv.
De er kun beregnet for de som oppholder seg i bygget, og for kortvarig opphold, og er ikke åpne for offentligheten.

Her finner du en oversikt over tilfluktsrom, utarbeiet av DSB