Modum kommune gav i 2017 ut "Turkart Modum". Dette er et omfattende kart som inneholder grundig informasjon om turløyper, skiløyper, severdigheter, fiskevann m.m. 
Ved å bruke kartet, med tilhørende tekster, har du en flott mulighet til å orientere deg i Modums mange herligheter innenfor natur og friiftsliv. 

Kartet fås kjøpt på biblioteket i Vikersund, og på de lokale bokhandlene i kommunen.