Brann 110

Direkte Modum brannvesen 900 26 632 

Politi 112

Servicetelefon (ikke nød) 02 800

Legevakt 116 117

Ringerike interkommunale legevakt er legevakt for kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Flå, Krødsherad, Modum og Sigdal.

Ringerike sykehus - kl. 15.00 - 08.00 hverdager, og hele døgnet i helger.

For øyeblikkelig hjelp ring ambulanse: 113 
Når det haster/ambulansebehov, ved akutte skader eller ulykker eller ved andre livstruende tilstander. Akuttmedisinsk sentral vil da umiddelbart formidle ambulanse og nødvendig hjelp.

Ringerike interkommunale legevakt er legevakt for kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Flå, Krødsherad, Modum og Sigdal.

Les mer om Ringerike interkommunale legevakt her

Barnevernvakt 40 92 12 33

Barnevernvakt er en akuttberedskap som skal gi barn, unge og deres familier nødvendig hjelp utenom barnevernstjenestens ordinære kontortid, og som ikke kan vente til neste virkedag.  

Hverdager 15.30 til 08.00

Helger og helligdager: døgnåpent 

Barnevernvakta er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Modum, Sigdal, Krødsherad og Øvre Eiker.

Les mer om barnevernvakta her

Tannlegevakt

Tannlegevakt Ringerike: 32 17 17 94
Tannlegevakt Drammen: 32 21 71 80
Se flere opplysninger her

Alarmtelefon barn og unge - 116 111

Alarmtelefonen for Barn og Unge er en nasjonal gratis hjelpetelefon for barn og unge.
Den er åpen når barneverntjenestenes kontorer er stengt. 

Nettsiden til alarmtelefonen finner du her: www.116111.no

Rask psykisk helsehjelp 32 74 94 40 (ikke vakttjeneste)

Telefontid tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10.00 - 14.00.
Les mer om Rask psykisk helsehjelp her