Visjon

Vi strekker oss lenger

Mål

Kommuneplanen for Modum har følgende hovedsatsingsområder:

  • Tilpasning av tjenestetilbud i tråd med endringer i befolkning og behov
  • Folkehelse og levekår
  • Samferdsel og kommunikasjon
  • Attraktivitet og omdømme