Mari Guldahl.JPGMari Guldahl fra Jevnaker startet som LIS-lege (lege i spesialisering) i Modum 1. mars. Hun er på Vikersund helsestasjon onsdager, på Modumheimen torsdager og de øvrige tre dagene er hun på Åmot legesenter.