Modum Arbeidssenter trenger flere arbeidsoppgaver nå som ELKO har stengt ned.
De mottar gjerne papirer til makulering. Det settes ut plastbokser som tømmes etter behov.